|
|
bg

           

За Нас

 + ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ДЕСЕНС

 

 

Създаване, управление и промотиране на проекти в областта на дизайна.

 

ДЕСЕНС ПЛЮС е компания, която има като основна цел, да подобрява пазарни позиции на вече работещи бизнеси, както и да създава и адаптира нови пазарни модели.
В портфолиото на компанията има няколко патента, над 10 реализирани бранда и множество проекти за промотиране и популяризиране на бизнес начинания.

Основен приоритет на компанията в годините са проекти в сферата на дизайна, разпределени в няколко направления:


+ Разработка и реализация на културно-информационни проекти.

+ Продуктов дизайн и популяризиране на продукти

+ Корпoративен дизайн, фирмена идентичност

+ Разработка на интелектуални продукти

+ Онлайн бизнес, софтуерни и мобилни приложения. + ПРОЕКТИ НА ДЕСЕНС ПЛЮС