|
|
bg

           

Събития

23.12.2011
ГОЕВ подарява нова баня

С  кампанията “ГОЕВ подарява нова баняти избираш на кого!”, екипът на студио „ГОЕВ” си постави за цел да подтикне хората да помислят един за друг и за това кой има нужда от наградата.Основната идея е да се покажат различните лица на дизайна, както и една различна гледна точка за приложението му в дома на всеки от нас. Конкурсът  стартира на 1-ви декември и беше насочен към всеки, който има желание  да  подари на  свой  нуждаещ се близък   проект и реализация на нова баня, изцяло финансиран  от Студио Гоев и спонсорите. Всичко, което кандидатите трябваше да направят е да регистрират свой близък, който има належаща нужда от баня на сайта на конкурса: www.goev-design.com/insideи да попълнят нужната за тях информация. Крайният срок за регистрация беше  20-ти декември. Между 20 и 23-ти декември жури, съставено от представители на партньорите и гости направиха  огледите на кандидатите. За реализацията на проекта  безрезервно исказаха съгласието си да ни покрепят :/акцент върху спонсорите и важната им роля в проекта/

 

12