|
|
bg

           

Дизайнери  В»  Мирослав Иванов

Мирослав Иванов

Архитект с професионални знания в сферата на проектирането. Доказана способност за самостоятелна и независима работа, както и за успешна работа в екип. Висока мотивация за подобряване и повишаване на знанията в сферата на архитектурата и интериорния дизйн.

 

 

 

 

 

Р’РёР¶ CV

ЛИЧНОСТЕН ПРОФИЛ

 

Архитект с професионални знания в сферата на проектирането. Доказана способност за самостоятелна и независима работа, както и за успешна работа в екип. Висока мотивация за подобряване и повишаване на знанията в сферата на архитектурата и интериорния дизйн.

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

октомври 2006 - март 2012: Архитектура, магистърска степен във Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, България


септември 2001 - май 2006: Придобита 3-та степен на професионална квалификация Специалност „Вътрешна архитектура” в Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 

септември 2011 - до сега: "Десенс Плюс" ЕООД