|
|
bg

           

Новини  В»  "АЗ, Градът" - фестивал за съвременна градска култура

"АЗ, Градът" - фестивал за съвременна градска култура
25.05.2013

 

Основен фокус на събитието е изкуството като алтернатива и художественото случване,

като опит да се осмисли по нов и нетрадиционен начин градския културен пейзаж.

АЗ, ГРАДЪТ обхваща иновативни по съдържание и отворени за широко участие интерактивни

форми на изкуството, които развиват в най-висока степен идеята за социалното включване.

Обединява ги разбирането за културата като ресурс за местно развитие, идентичност и интеграция

на градските общности, като възможност за изграждане на широка платформа за изява и включване

чрез разнообразните форми на съвременната градска култура.

АЗ, ГРАДЪТ цели създаването на нов вид градска свързаност, базирана на солидарност и заличаване

на границитемежду творци и аматьори, между центъра и кварталите, между града и реката, между

различните социални групи, етноси и поколения…

 

 

www.azgrada.eu